В черепа се намира една от най-сложно устроените стави в човешкото тяло. Това е темпоро-мандибуларната (долночелюстната) става. Тя служи долната челюст да се захване за черепа със сложна архитектура от анатомочни структури – нежни и много деликатни. По литературни данни проблемите със ставите са чести, но трудно се диагностицират, защото симптомите са много еднакви за различни други заболявания. Оплакванията могат да се появят в различни възрасти – най-често започват при подрастващи, повече момчета. По-късно се срещат при пациенти над 45 – 50 годишна възраст. Съчетаването с парафункция „стискане на зъби“ (бруксизъм и бруксомания) е утежняващ фактор. В по-късна възраст пациентите повече са жени. Симптомите са свързани с главоболие, схващане на определени места от врата, най-често на лявата половина, променен път на отваряне на долната челюст, нервност.

Andreeva Ortho предлага диагностициране на този проблем и комплекс от лечебни дейности.

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!