Денталната медицина е приложна медико-биологична наука. Тя е част от медицината, който изучава устройството, функциите, диагностиката, профилактиката и лечението на заболяванията на органите в лицево-челюстната система..

Медицинските специалисти, които лекуват заболяванията на зъбите и устната кухина, се наричат от 2007 г. лекари по дентална медицина. Преди това са стоматолози, а разговорно – зъболекари.

Съществуват доказателства, че още по време на Индуската цивилизация се е практикувало зъболечение – 7000 години пр.н.е. Тази ранна форма на денталната медицина, при която са използвани техники за пробиване и почистване на зъбите, се е практикувала от специализирани в дейността хора.

В Шумерски текст от около 5000 г.пр.н.е. е описано, че причината за зъбния кариес е „зъбен червей“. Доказателства за подобни схващания са открити и в древна Индия, Египет, Япония и Китай. Легендарният зъбен червей е смятан за причина за зъбните проблеми дълги години. Описан е както в текстове на Омир, така и в сведения от 14 век, според които все още се е вярвало, че причината за кариеса е червей.

Древногръцките учени Хипократ и Аристотел пишат за стоматологията, включително описват и устройството на зъба, за лечението на изгнили зъби и заболяване на венците, извличане на зъбите с форцепс и използване на метални скоби за стабилизиране на зъбите и фрактура на челюстите.

Andreeva Ortho предлага комплексен подход на лечение на пациентите. Лечение на проблеми с пародонта – инициална терапия и подържаща терапия. Лечение на карие с неговите усложнения. Възстановяване на зъби с инлей, овърлей и полукорони. Протетично възстановяване на съзъбието.

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!