Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси и заболявания на пародонта.

Препоръчително е първият преглед при ортодонт на всяко едно дете да е преди 7 годишна възраст, колкото може по-рано. Най-добре е на 3 год., когато вече са израснали всички временни зъби. Много ортодонтски проблеми могат да се третират по-рано и много по-лесно като се използва естественият процес на растежа. Това позволява коригирането на отклонения, които биха били много по-сложно решими след завършване растежа на индивида.

Възрастните хора също са добри кандидати за ортодонтско лечение. Тук, обаче, трябва да уточним какво е възрастен човек. След завършването на цялостния растеж около 19 – 23 години, хората влизат в една чудесна възраст, определена като „млад възрастен“ Какво значи това – процеси на растеж вече няма, но индивидът е здрав, с оформена костна система и е възможно ортодонтско лечение, което може да подреди зъбите. Биологичният процес на местенето на зъби е възможен и при възрастен. Ако винаги сте искали красива усмивка ортодонтското лечение е добър избор. То до голяма степен може да повлияе, ако имате проблеми със захапката си, които влияят на правилните й функции.

Зрял възрастен е индивид над 45 год. и повече. Той съмо може да бъде подложен на ортодонтско лечение, но трябва да се има предвид провенената кост. Силите, с които се действа са значително по-слаби, а резултатите значително по-малки. Ортодонтско лечение на тази възраст обикновено подрежда зъбите или е част от комплексно лечение за цялостно възстановяване на съзъбието.

Ортодонтското лечение не само е свързано единствено с правилното подреждане на зъбите, но може и да контролира и модифицира растежа на лицевите кости (горна и долна челюст). В този случай ортодонтията е по-правилно да се нарича ‘’зъбно-челюстна ортопедия’’, тъй като не е фокусирана само върху зъбите, но и върху цялата лицева хармония.

Ортодонтското лечение може да бъде изпълнено с различни апарати, които са съобразени с възраст, тежест на деформацията, кооперативност на пациента. Може да се прави със снемаеми (пластмасови или прозрачни шини) и фиксирани апарати (брекети). Ортодонтският апарат е инструмент, с помощта, на който ортодонтът ще се справи с проблема, след като е направил пълен и подходящ план на лечение за съответната деформация.

Това, което пациентът трябва да знае, е че изборът на апарата не е по негово желание, а според неговите нужди.

Защо възникват ортодонтските деформации?

Още Celsius обръща внимание, че зъбите могат да имат неправилно положение. Както всяка медицинска дисциплина и ортодонтията има своето дълго развитие. Тъй като зъболечението се е създало много късно, лекарите са тези, които се занимават с това, което виждат – кривите зъби.

Първият зъболекар Pierre Fauchard забелязва криви зъби и се опитва да ги лекува със златна тел и апарат, направен от слонова кост.

Зъбно – челюстните деформации се дължат на два фактора – вътрешни и външни. Първите са генетичните фактори. Те обуславят нехармоничен растеж на челюстите, тези деформации са тежки за лечение, защото вече са затвърдени. Втората причина за наличието на ортодонтски деформации е действието на външен фактор. Те са по-високият процент на причините. Кои са те?

Вредни навици. Така невинното на пръв поглед смучене на пръст постепенно променя посоката на нормалния растеж на лицевите кости, водейки до все по-трудни за лечение деформации с напредване на възрастта. По подобен начин действа и неправилното и продължително използване на биберон. Стоенето и спането с отворена уста, на което родителите не обръщат внимание, ако детето не боледува често, води до тежки промени на горната челюст. Всяка причина, която може да промени правилната функция на лицево – челюстната област, води до появата на отклонения на зъбите и челюстите. Колкото по-рано бъдат отстранени тези навици, толкова по-лесно ще могат да бъдат коригирани последиците в захапката и ще бъде успешно ортодонтското лечение.

Ортодонтското лечение с апаратура е първият етап на лечение, след него има един дълъг период на задръжка (ретенция), който се осъществява с ретенционни апарати.

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!