Обем на дейност: целият спектър на ортодонтска профилактика, лечение и ретенция

Услугите, които се предлагат в денталната практика са в две направления:

Първа част е целият обем на ортодонтско лечение от специалисти – ортодонти:

🦷Прогнозиране и планиране на профилактика на Зъбно – Челюстните Деформации – това включва първична профилактика на бременната, на новородените, на деца до и над 3 години.
🦷Отстраняване на неправилни функции и вредни навици на деца с временно съзъбие.
🦷Прилагане на миогимнастика.
🦷Прилагане на миофункционални и подвижни ортодонтски апарати.

Видове ортодонтски апарати:

Миофункционален апарат

 

Carriere orthodontic appliance

 

Апарат Pendulum и Pentax

 

Лингвална дъга

 

Quad Helix

 

Подвижни апарати

 

🦷Фиксирана техника – вестибуларни и лингвални брекети.
🦷Алайнери – Invisalign и Dent@line
🦷Минивинтове

Вестибуларни и лингвални брекети

 

Алайнери

 

Минивинтовеe

 

➤ Хирургично асистиране на ортодонтското лечение
➤Ретенция и ретенционен период

Втората част от дейността на денталната практика, която предлагаме е:

🦷Детска дентална медицина
🦷Естетична дентална медицина
🦷Лечение на темпоро-мандибуларна става
🦷Екстракция на зъби на високо рискови пациенти със сърдечно – съдови заболявания
🦷Обща дентална медицина
 

За вас се грижи екип от : двама специалисти – ортодонти; един детски дентален лекар и двама общопрактикуващи дентални лекари.

Екипът на Андреева орто си работи съвместно с различни специалисти по орална хирургия, максило-фациална хирургия, пародонтология, имплантология, физиотерапия, логопеди, кинезетерапевт, остеопат, специалист по УНГ и всички необходими други специалисти.