Денталната имплантология е една от най-бързо развиващите се областти в стоматологията.

Затова екипът на Andreeva ortho непрекъснато обновява знанията и уменията си, за да осигури чрез имплантно протезиране естетиката, функцията, самочувствие на пациента. Основното приложение на денталните импланти е да създадат максимално биологично възстановяване на зъбодържащия апарат. Модерната имплантология използва осеоинтеграция – биологичен процес, при който костта се сраства с повърхности от специфични материали като титании или биокерамики. Интегрираният с костта имплант може да носи натоварвания в продължение на години без да има увреждания.

Какво представлява денталния имплант?

Зъбният имплант е титаниев елемент, който се поставя посредством хирургична операция в костта на челюстта с цел да замести корен на липсващ зъб. Имплантът поддържа дентални протезни конструкции  в т.ч. зъбни корони, зъбни мостове, зъбни протези. Процесът на имплантиране протича най-общо в два етапа. През първия етап се поставя зъбния имплант, а през втория се надгражда със зъбна конструкция. Приемането на зъбния имплант от човешкия организъм е свързано с биологичния процес наречен остеоинтеграция.  Казано по друг начин това е изграждане на фина връзка между импланта и костта на челюстта.

Какво е важно преди поставянето на зъбните импланти?

Успешното поставяне и интегриране на зъбния имплант зависи от здравословното състояние на съответния човек, приеманите лекарствата, влияещи на процеса на осеоинтеграция и състоянието на тъканите в устата – костната и гингивата.

Зъболекарят преценява натоварването, което зъбният имплант и протезната конструкция трябва да носят при нормална употреба. Планирането на броя и мястото на поставянето на денталните импланти е от ключово значение за дългосрочното използване на зъбните импланти и протезните конструкции, тъй като биомеханичните сили и натоварване по време на дъвчене са значителни.

Предпоставка за успешна остеоинтеграция е наличието на здрава кост и здрави венци. Тъй като и двете могат да атрофират след изваждането на зъб, понякога може да се наложи предварителна подготовка, като повдигане на синусите и присаждане на кост с цел възстановяване на алвеоларния гребен.

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!