Естетичната стоматология цели да постигне възможно най-естествен вид на зъбите и да запази качеството на живот и социални контакти на пациента.

Естетичната стоматология отговаря на съвременните изисквания за хармонична усмивка. Това налага използването на всички съвременни методи за планиране и изпълнение на лечението.

Често след ортодонтско лечение се установява, че формата на зъбите е неправилна, нееднаква, неестетична. Нашият екип ви предлага оформяне на зъбите така, че да бъдат максимално привлекателни и да имате хармонична усмивка. Използваните методи са изцяло щадящи.

При необходимост се предлагат керамични фасети, корони и мостове.

Предлага се професионално почистване и неинвазивно избелване на зъбите.

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!