Лечението на млечните зъби е задължително, тъй като заболяванията им могат да увредят намиращите се под тях зародиши на постоянните зъби. Тяхното преждевременно вадене, налагащо се поради усложняване на кариеса, е основна предпоставка за развитие на зъбно-челюстни дефорчации. Съществуват различни методи за предпазване на временните и особено на постоянните зъби от развитието на кариес.

Силанизирането е бърза и безболезнена манипулация, която се прави в зъболекарския кабинет. Силантите се поставят с цел профилактика на детския кариес, най-често на постоянните зъби при децата. Силантът представлява тънко покритие върху дъвкателните повърхности на задните зъби, което запечатва дълбоките участъци от зъбната повърхност. Това покритие е на основата на фотополимеризираща пластмаса, обогатена с Флуор или Калций, които се излъчват постепенно. Силанизирането е необходимо, тъй като по дъвкателната повърхност на зъбите има изразен релеф – фисури (браздички), които представляват идеална среда за заселване и развитие на бактерии, предизвикващи кариес. В тези участъци хранителните остатъци често не се почистват добре, поради неутвърдените хигиенни навици на децата. Всеки зъб, който съдържа участъци, предразполагащи към развитие на кариес, трябва да бъде предпазен със силант.

Редовните прегледи при дентален лекар създават навик и отстраняват натрупания страх от зъболекаря. Освен това позволяват да се направи профирактика на кариеса на ранното детство и неговото лечение при появата му. Също така се следи правилният пробив на зъбите и по-важно – провилната смяна на зъбите..

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!