Много често по време на лечението на пациентите се налага да се прибегне до дентална хирургия. Тук много хора си мислят, че става въпрос за болезнени и скъпи процедури.

Това, което много пациенти не осъзнават е, че денталната хирургия е често срещана и включва процедури, които се занимават с различни придобити или вродени състояния. В голяма част денталната хирургия се счита за рутинна процедура като изваждане на зъб. И пациентите могат да се възстановят още в същия ден или след няколко дни.

Специалистите от Andreeva Ortho. Ви предлагат редица услуги за дентална хирургия:

екстракция на временни зъби;

екстракция на постоянни зъби;

инцизия на абсцеси и флегмони;

– екстракции на зъби на пациенти със сърдечно – съдови заболявания

следоперативни грижи за екстракционна рана ( дренаж, промивка, кюретаж).

Имате нужда от дентален специалист? Екипът на Andreeva Ortho  е на ваше разположение!